Iroda:

5000 Szolnok, Baross u.20. II/212.

Szabadság

Köszöntő

Üdvözlöm Önt a Dr. Zugh Katalin Ügyvédi Iroda honlapján!

Ezt a honlapot, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamarában bejegyzett iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a http://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

A honlap kizárólag azt a célt szolgálja, hogy a Tisztelt Látogató információt szerezhessen az Ügyvédi Iroda tevékenységéről és működésének néhány alapvető eleméről, amelyek ismeretében jogi problémája megoldásához kellő tájékozottsággal bírva választhatja meg a jogi képviselőjét.

Egyre bővülő ügyfélköröm számára, mely magánszemélyeken túlmenően gazdasági társaságokból tevődik össze, a honlapon feltüntetett szakterületeken nyújtok teljes körű jogi szolgáltatást.

Irodám magas szintű technikai háttérrel és szolgáltatásokkal, barátságos, ügyvédi hivatáshoz méltó környezetben áll régi és a leendő Ügyfelek rendelkezésére.

A weboldal a Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége által kiadott: Az ügyvédi honlap tartalmáról szóló 2/2001. (IX. 3.) számú állásfoglalás figyelembevételével készült. Ennek megfelelően, az itt elérhető tartalmak nem minősülnek sem jogi értelemben vett ajánlattételnek, sem ajánlattételre történő felhívásnak.

Az iroda a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületénél rendelkezik felelősségbiztosítással.

Cégeknek

Társasági jog

 • Cégeljárásban teljes körű jogi képviselet, okiratszerkesztés
 • Cégalapítás, cégmódosítás elektronikus cégeljárással szerződésminta vagy egyedi alapító okirat alapján
 • Törzstőke felemelés, illetve leszállítás
 • Átalakulás
 • Végelszámolás

 

Gazdasági jog

 • Gazdasági társaságok jogi ügyeinek teljes körű ellátása
 • Gazdasági élet szerződéseinek okiratszerkesztése, véleményezése, tanácsadás
 • Az elektronikus fizetési meghagyás és a végrehajtási eljárás során a szükséges okiratokat megszerkesztése
 • Gazdasági társaságok jogi képviseletének ellátása peres és nem peres eljárásokban

 

Szerződések

 • Vállalkozási szerződések
 • Adásvételi szerződések
 • Megbízási szerződések
 • Kölcsönszerződések
 • Bérleti szerződések

Magánszemélyeknek

Ingatlanjog

 • Ingatlanok adásvételi szerződésének elkészítése
 • Társasházak alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának elkészítése,
 • Ingatlannal kapcsolatos öröklési-, és tartási szerződések
 • Használati megosztási megállapodások
 • Közös tulajdon megszűntetése

Az eljáráshoz szükséges tulajdoni lapok beszerzése elektronikus úton.

 

Családjog

 • Házassági bontóper
 • Házassági vagyonjogi per
 • Házassági szerződés

Szerződések

 • Kölcsönszerződések
 • Bérleti szerződések
 • Ajándékozási szerződések
 • Élettársi vagyonjogi szerződések

Végrendeletek, hagyatéki eljárások

 • Végrendeletek okiratszerkesztése, a Magyar Ügyvédi Kamara által vezetett Végintézkedések Nyilvántartásában történő letétbehelyezéssel
 • Hagyatéki eljárásokban való teljes körű jogi képviselet

Peres képviselet

 • A felsorolt jogterületeken peres eljárásban való képviselet
 • Devizaalapú gépjármű kölcsönszerződés valamint devizaalapú, lakáscélú kölcsönszerződéssel kapcsolatos ügyekben való peres és peren kívüli, valamint végrehajtási ügyekben való képviselet


Nem vállal az iroda büntető és szabálysértési eljárásokban történő jogi képviselet ellátását.

Információk

Hasznos tudnivalók

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény így rendelkezik:
9. § (1) „Az ügyvédet a tevékenységéért megbízási díj és költségtérítés illeti meg.
(2) Az ügyvédi megbízási díj szabad megállapodás tárgya”


A Magyar Ügyvédi Kamara szabályzata alapján árlistát nem teszünk közzé.

Fontos tudnivaló, hogy az ügyvéd nem köteles az ügyfél számára, ügyének ellátása során felmerülő készkiadásokat, költségeket (pl. illeték, igazgatási, szolgáltatási díjak, fénymásolási, postaköltség stb.) előlegezni. E költségeket az ügyfél viseli, előre esedékesen.

Mivel az ügyvédi megbízás nem eredménykötelem, hanem gondossági kötelem, így az Ügyvédi Iroda nem vállal, és nem is vállalhat garanciát arra, hogy egy adott ügy milyen eredménnyel zárul.

Ügyfeleim részére az alábbi linken tölthetőek le a szükséges dokumentumok: ÜGYFÉLKAPU

Elérhetőségek

Kapcsolat

Címünk

Dr. Zugh Katalin
ÜGYVÉDI IRODA


Cím: 5000 Szolnok Baross út 20. 2.em / 212